menu_pijltje

DISCOVER

Krijg volledig inzicht in de skills van alle medewerkers

Fibonacci jobs - DISCOVER: Expertise Meting

DISCOVER: Expertise Meting

DISCOVER

Een Expertise meting levert waardevolle inzichten. Bijna elke organisatie beschouwt zijn medewerkers als zijn grootste kapitaal. Maar hoe groot dat kapitaal werkelijk is, is vaak niet in een waarde uit te drukken. En of dat kapitaal ten volle wordt benut meet niemand en weet vaak ook (bijna) niemand. Zonde!
Hoe kun je als organisatie wel te weten komen hoe je Human Capital is opgebouwd?
Begin eens met een Expertise Meting.
Niet zo’n jaarlijkse plichtmatige “vlootschouw” met Excel lijstjes die meteen na voltooiing in een la belanden. Liever een online, realtime Expertise Meting, direct gerelateerd aan de te vervullen arbeid. Nu en in de toekomst.

Medewerkers

Medewerkers hebben skills. Sommige kun je dagelijks zien, sommige zullen een verrassing zijn, misschien omdat ze nauwelijks aangeroepen worden tijdens het werk.
Zet de organisatie mensen naar hun volle potentieel in? En laten mensen hun volle potentieel wel aan de organisatie zien?
Geef je mensen de mogelijkheid om hun skills te etaleren. Niet aan de hele wereld, maar in een veilige, afgeschermde omgeving. Waarin ze zichzelf zullen verbazen, maar zichzelf ook kunnen ontwikkelen.
Hun gegevens zijn veilig opgeborgen in hun eigen online competentiekluis.

Functies

Heb je inzicht in de functies binnen de organisatie? Blijven die altijd hetzelfde en zijn ze gelijk aan toen ze jaren geleden in een functiehuis werden gegoten? Vast niet.
Verandert de organisatie, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering? Veranderen de medewerkers dan wel mee? Passen ze (nog steeds) goed op hun functies? Kunnen ze meer, of hebben ze training nodig? Is de organisatie in staat om dit proces hand in hand te laten lopen?
Begin dan eens met een nulmeting in de vorm van een Expertise Meting.

Expertise meting; hoe?

Door binnen de organisatie continu mensen te matchen op functies ontstaat een een continu inzicht in expertise.
Gebruik van raamwerken biedt de mogelijkheid om huidige en toekomstige functiepopulaties te gebruiken. Daarop kun je alle medewerkers plotten. Altijd.
Tevens kunnen mensen continu op branche raamwerken of bijvoorbeeld op het eCF worden gematcht.
Zo ontstaat realtime en dynamisch inzicht in de optimale inzet van mensen.
Maar ook optimaal inzicht in hoe mensen ontwikkeld kunnen of moeten worden om optimaal mee te kunnen blijven doen in de organisatie. Zij kunnen zich ontwikkelen, ook richting vervolgstappen in hun carrière.
We meten individuele skills van mensen en projecteren die op alle functies. Verborgen talenten, onvoorziene matches en mogelijkheden openbaren zich, voor mens en organisatie.

Meer over het e-CF

Expertise Meting: waarom?

Volledig inzicht in Human Value en Company Human Value betekent volledig inzicht in aanwezige competenties, vaardigheden en kennis van medewerkers.
Het Expertise Review model biedt een dashboard met rapportage van individuele en collectieve skillsets en relateert deze aan alle functies en rollen in de organisatie. Aan huidige rollen, maar ook aan toekomstige. In het laatste geval ontstaat perfect inzicht dat kan dienen voor transities, human development trajecten en voor strategische (personeels-) planning.
Door de populatie medewerkers te matchen op de rollen ontstaat een zuiver beeld van de aanwezige expertise, maar ook van de ontbrekende. Zo ontstaat de basis voor gerichte educatie, bij voorkeur modulair ingevuld ter voorkoming van onnodige aandacht voor voldoende aanwezige expertise.
Het biedt onderbouwing on mensen te kunnen laten doorgroeien, ze op te leiden, maar ook om nieuw talent aan te trekken dat specifiek geworven kan worden op expertise die tot dusver onvoldoende aanwezig is.

Human development

Cruciaal voor een organisatie! Daarom wordt veel tijd en geld besteed aan coaching en opleiding van mensen.
Gelukkig zijn er ook veel tools en diensten beschikbaar om status en voortgang te meten, maar hoe mooi zou het zijn om die beide direct en realtime te kunnen koppelen aan rollen en aan organisatiestrategie.
Door die strategie en doelen te vertalen in (toekomstige) functieprofielen?
Met de Fibonacci Expertise Meting heb je continu inzicht in de skills van de mensen in relatie tot de functies binnen de organsatie; real time.
Het was nog nooit zo eenvoudig om na een gedegen nulmeting mensen te helpen ontwikkelen in volledige overeenstemming met de richting waarheen de organisatie beweegt.

Transitie en Transformatie

Kijk niet naar technologie wanneer je een digitale transitie uitvoert! Het is een organisatie wijziging! (Bron: Menno Lanting, innovatie expert, schrijver & spreker).

Een (digitale) transformatie of transitie is met name complex omdat mensen mee moeten transformeren. In ieder geval moet hun expertise in de pas blijven met de technologie of met welke andere verandering dan ook.Het Fibonacci Expertise Review model stelt perfect in staat om transformaties op het personele vlak te begeleiden en uit te voeren. Bepaal de huidge Company Human Value en definieer de rollen van de toekomst, met de specifieke niveau’s van competenties, vaardigheden en kennis die daarvoor gelden, en match. Het realtime dashboard in de Expertise Review module laat zien hoe de bestaande skillsets zich verhouden tot de toekomstig benodigde, en het realtime Deltarapport laat u direct zien wat de personele consequenties zijn in termen van educatie benodigdheden, recruitment en wellicht outplacement.
In model: