menu_pijltje

Over Fibonacci

Blijf geinformeerd
Fibonacci jobs - over Fibonacci

over Fibonacci

In 2016 is Fibonacci Competence House B.V. opgericht. De onderneming is gevestigd in Haarlem en houdt kantoor in Alkmaar. Fibonacci richt zich op het exploiteren en doorontwikkelen van een innovatief bilateraal matchingplatform voor het op een geheel nieuwe wijze samenbrengen van mens, arbeid en onderwijs.

Wie was Fibonacci?

Fibonacci is de bijnaam van Leonardo da Pisa. Als wiskundige kwam hij in contact met de wiskundige reeks die later de Fibonacci-reeks werd genoemd. De kennis van de reeks nam hij mee terug naar Pisa. Hij schreef het boek “Liber Abaci” en verwierf daarmee een positie aan de Universiteit in Pisa. Zo kon hij met zijn skills een inkomen verdienen.

De Fibonacci-reeks wordt gevormd door ieder volgend getal in de reeks de optelsom te laten zijn van de twee voorgaande getallen. Precies dat vinden wij dat een volgende stap in een carrière moet zijn. Gebaseerd op de opgedane kennis en kwaliteiten is de volgende stap meer dan ‘plus 1’. Mensen moeten daarom beoordeeld kunnen worden op inhoud, dat is wat wij mogelijk maken met ons platform.

Tenslotte is de reeks de basis van de Gulden Snede, een berekeningsmodel voor harmonische verhoudingen in de architectuur en schilderkunst.

Waarom?

De arbeidsmarkt zal de komende jaren in sneltreinvaart (blijven) veranderen. De doorgaande digitalisering en robotisering maakt dat vraag en aanbod sterk uiteenlopen. Het is dan ook steeds moeilijker om als bedrijf de gewenste expertise tegen acceptabele inspanning en kosten te ontwikkelen en te werven. Net zoals het steeds lastiger wordt om als werknemer aansluiting te blijven vinden bij nieuwe ontwikkelingen.

Het gebruik van moderne technologie is noodzakelijk om mee te kunnen gaan in een continu veranderende samenleving. Wij zetten intelligente technologie in om mens, arbeid en educatie slimmer te verbinden. Daarmee bieden wij perspectief en meerwaarde voor mens en organisatie. En aan de samenleving als geheel. Dat is wat ons drijft.

Wij geloven in en streven naar een inclusieve samenleving. ‘De juiste persoon op de juiste plek’ definieert het gebied waarop mens, arbeid en educatie samenkomen. Dit komt ook tot uiting in de intensieve samenwerking die wij zijn aangegaan met de Stichting Fibonacci Talents Community, gericht op sociale projecten en gericht op het helpen van mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat?

Fibonacci levert en ondersteunt een intelligent matching platform dat zorgt voor geautomatiseerde en objectieve koppeling van talent aan gewenste rollen en functies. Zo helpen we kandidaten met het vinden van een passende baan en organisaties met het vinden van het juiste talent.

Door het faciliteren van een optimale in-, door- en uitstroom van arbeidskrachten met objectief gevalideerde kwaliteiten en competenties, kunnen wij voor organisaties het verschil maken. Daarnaast maken wij anoniem solliciteren en benchmarken “by design” voor iedereen toegankelijk.

Anonimiteit en controle over eigen gegevens zijn eveneens “by design” verankerd in het Fibonacci platform en dus helemaal in lijn met de vereisten van AVG en GDPR.

Hoe?

Vanuit intake, inventarisatie en analyse zorgen wij voor gedegen implementatie van het intelligente matching platform voor het realtime werven, selecteren en beoordelen van arbeidskrachten. Daarbij helpen wij het eigen functiehuis te implementeren of indien gewenst het Fibonacci functiehuis als basis voor verder maatwerk.

Per functie kunnen wegingen worden toegekend aan competenties en vaardigheden, met behoud van de rol in het functiehuis. Organisaties kunnen hierdoor snel en adequaat inspelen op specifieke situaties terwijl kandidaten de baan vinden die het beste bij hun kwaliteiten past.

Tenslotte implementeren wij, al dan niet in samenwerking met vak- en brancheorganisaties, geaccrediteerde functiehuizen zoals e-CF, IPMA en DevOps.

Inclusieve arbeidsmarkt, inclusieve samenleving

De matching van Fibonacci is inclusief. Door alleen maar te matchen op inhoudelijke kenmerken als competenties, vaardigheden en kennis, en door persoonlijke kenmerken, zoals geslacht leeftijd en achtergrond daar volledig buiten te houden en zelfs niet eens te registreren, heeft iedereen gelijke kansen. Mits natuurlijk de inhoud in orde is. Het maakt niet uit hoe je je skills hebt opgedaan. Zodra vaststaat dat je erover beschikt, en ze matchen op functies, zul je matches zien. Inclusie gaat niet primair over stimulering, het gaat over gelijke kansen aan de basis en daarbij past geen directe uitsluiting op grond van persoonskenmerken.

Maatschappelijk verantwoord en betrokken

Fibonacci draagt vanaf dag 1 van haar bestaan zo breed mogelijk bij aan de doelstellingen van de Stichting Fibonacci Talents Community en draagt daarmee bij aan een inclusieve samenleving. Zo heeft deze Stichting van ons een zogenaamde Groene Licentie gekregen om voor haar projecten medewerkers en vrijwilligers te werven. Vanzelfsprekend bieden wij daarvoor speciale condities.

Daarnaast bieden we jou als gebruiker de mogelijkheid om jouw sociaal profiel zichtbaar te maken. Niet alleen omdat je ook daarmee competenties en vaardigheden hebt ontwikkeld die belangrijk zijn voor jouw carrière, maar juist omdat je je beschikbaarheid voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunt aangeven, zodat je ook daarvoor gemakkelijker gevonden kunt worden.

Organisaties vullen door middel van het betaald gebruik van het platform daarmee automatisch een deel van hun Social Return verplichtingen of ambities in.