menu_pijltje

Fibonacci jobs - Wat we doen: matching van skills

Wat we doen: matching van skills

Matching van skillsets van mens, arbeid en educatie

Fibonacci’s platform verzorgt matching van de talentvolle mens, arbeid en educatie.
Matching vindt plaats op individueel competentie-, vaardigheid-, of kennisniveau. Bij discrepantie tussen beschikbare en benodigde skills kan heel gerichte educatie worden gevonden en geboden. Hierdoor brengen wij gevraagde en aanwezige skills heel gericht dichterbij elkaar.
Ieder mens is talentvol en ontwikkelbaar, mits ingezet voor het verrichten van de juiste arbeid, op het juiste moment en in de juiste situatie.
Wij leveren het platform om dat voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te faciliteren.

Van cv en functieprofiel naar skillsprofielen

Het Fibonacci principe kijkt een paar spaden dieper dan cv’s en functieprofielen. Het kijkt niet naar werkervaring, aanwezig en gevraagd. Het kijkt naar skills, aanwezig en gevraagd. Primair is het niet van belang hoe en wanneer iemand skills heeft opgebouwd en verworven. Van belang is DAT diegene erover beschikt.
We vertalen cv’s en ervaringen naar skillsprofielen en kijken daarbij ook zeker naar ervaringen buiten de werksfeer. Juist door die ervaringen ontwikkelen mensen vaak ook heel belangrijke skills.

We vertalen functies ook naar skillsprofielen. Vervolgens matchen we mens en functie op basis van al die individuele skills.

Iemand die zijn skillset heeft opgebouwd in de ene branche kan dus uitstekend matchen op een functie uit een heel andere branche, wanneer de gevraagde skills in totaliteit maar voldoende overeenkomen. Dat biedt perspectief!

Anonimiteit, dus alleen maar inhoud

De werking van Fibonacci Jobs is volledige anoniem tot de laatste stap en respecteert daardoor de privacy van de kandidaat. Dat gebeurt tot aan het moment dat de kandidaat zelf toestemt in vrijgave van zijn gegevens. Slechts met toestemming van kandidaat en slechts bij getoonde interesse door de werkgever worden contactgegevens en kenmerken uitgewisseld. Daarmee kan het komen tot een persoonlijke kennismaking.

Anoniem solliciteren, zonder weglakken van personalia in een CV.

Inhoudelijke matching, zonder dat persoonskenmerken daarbij enige rol spelen.

Validatie van inhoudelijke kenmerken

Een belangrijk onderdeel van de functie en werking van Fibonacci is het valideren van de inhoudelijke kenmerken van kandidaten.
Validatie kan in de vorm van assessments, (online) tests, Evc’s etcetera.
Daartoe geaccrediteerde en geautoriseerde partijen kunnen die validaties leveren. Kandidaten en opdrachtgevers kunnen deze zelf kiezen.
Opdrachtgevers kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van de diensten van hun eigen leveranciers. Met Fibonacci kunnen ze er voor zorgen dat die gegevens en uitkomsten altijd en realtime in relatie blijven staan tot hun mensen en tot de uit te voeren arbeid.
Van statische data naar dynamische informatie.

Verrijken van inhoudelijke kenmerken en de stap naar Life Long Learning

Het verrijken van de inhoudelijke kenmerken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld middels EVC’s, testen, examens, assessments en evaluaties. Vervolgens kan educatie worden geïnitieerd en vastgelegd in het platform. Op basis van de inhoudelijke kenmerken van een kandidaat kan er proactief worden aangegeven welke validatie of educatie nodig is om verder te ontwikkelen. Zo kunnen mensen blijven leren en daarmee (nog) beter blijven aansluiten bij gevraagde arbeid.
Dit proces kan door matching op huidige functies, maar ook op toekomstige.
In het laatste geval kan Future Work worden gepland. Ook kunnen transformaties eenvoudig worden begeleid.

Op zoek naar expertise, standaardisatie middels frameworks

Fibonacci’s matching werkt op nationaal en internationaal niveau. Mede dankzij de intensieve samenwerking binnen de diverse sectoren door branche-organisaties, werk- & opdrachtgevers, overheden, onderwijsinstellingen en beroeps- en belangenverenigingen kan er rechtstreeks gebruik gemaakt worden van de verschillende branche-gerichte functiehuizen en/of frameworks.
Fibonacci werkt volstrekt branche-onafhankelijk. Door gebruikmaking van frameworks kunnen eenvoudig branches of organisaties worden gefaciliteerd.
De keuze en mogelijkheid om dynamische profielen te genereren ligt voor de hand.

Standaardisatie van Expertise

Inzet van experts in verschillende vakgebieden kan ook over de landsgrenzen heen, gestandaardiseerd, plaatsvinden. Het principe van Fibonacci is gebaseerd op intelligente frameworks met vastgestelde definities voor functies, rollen, en taken. Het biedt de mogelijkheden om inhoudelijke kenmerken professioneel te valideren en certificeren bij daartoe geaccrediteerde organisaties. Het European Competence Framework (eCF) is een goed voorbeeld van een Europese standaardisatie, in dit geval voor ICT-functies.