menu_pijltje

Fibonacci Anoniem solliciteren

Providing perspective

Meer informatie
Fibonacci jobs - Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren

Waarom anoniem solliciteren?

Werk gaat in eerste instantie om inhoud. Om de inhoud goed te kunnen beoordelen moet je soms niet afgeleid worden door vorm. Ook eerste indrukken en vooroordelen kunnen afleiden van de inhoud. Anoniem solliciteren is geen doel op zich, maar het kan soms wel een beter beeld van de inhoud van de mens geven.

Schrijf je in

Objectieve oplossing

Anoniem solliciteren is een veelbesproken onderwerp. Wat ons betreft gaat het om het behoud en de inzet van talent, gebaseerd op inhoudelijke kenmerken en objectieve matching met functies en vacatures. Het intelligente matching platform van Fibonacci biedt ‘by design’ een objectieve oplossing voor anoniem solliciteren. Profielen van kandidaten worden op competentie-, vaardigheid- en kennisniveau op functies en vacatures van werkgevers gematcht. Anoniem, op inhoud, en zonder afleiding. Pas bij wederzijdse interesse en goedkeuring worden persoonsgegevens uitgewisseld. Bij Fibonacci geloven wij in een inclusieve samenleving met volop perspectief voor mens en organisatie.

Intelligente online matching is onze bijdrage.

Inclusie

Man-vrouw, jong-oud, wat doet dat ertoe? Het gaat er om wat iemand kan. Iedereen heeft kwaliteiten, en het zou zonde zijn als we die niet zien omdat we afgeleid worden door randzaken. Door op alleen inhoud te matchen helpen wij elke organisatie te komen tot een inclusieve organisatie. Met volop kansen voor mensen om te worden ingezet op wat ze kunnen.

Lees meer

Kansen voor kandidaten

Als kandidaat wil je op je kwaliteiten beoordeeld worden en niet op allerlei andere zaken. Ook al horen die nog zo bij je. Het gaat om wat je meebrengt naar je werk. Om daar uitgebreid over te kunnen vertellen, moet je wel een kans hebben om aan tafel te komen. Op het platform match jij automatisch op functies en vacatures vanuit jouw totale skillset. Door een profiel aan te maken en competenties en vaardigheden te (laten) valideren kom je naar voren in matches.

Je bent niet vindbaar in het platform, anders dan door een succesvolle match op een concrete functie. Daarbij gaat het louter om de inhoud. Je profiel is anoniem tot aan het moment dat je zelf hebt ingestemd met vrijgave van je gegevens. Zo is de eerste horde al genomen en heb je alle kans om je jezelf later goed presenteren.

Perspectief op de beste medewerkers

De beste medewerkers, zoek je inhoud of vorm?
Door te zoeken naar specifieke skillsets, vind je mensen met die skillsets die voor de organisatie op dat moment de juiste zijn. Zoek wat je nodig hebt, en vindt dat realtime, dus snel.

Lees meer

Winst voor werkgevers

Anoniem solliciteren wordt in de praktijk als lastig ervaren. Toch wil je als werkgever de beste kandidaten aan tafel hebben, met zo hoog mogelijke trefkans en zo min mogelijk complicaties. Door automatische matching van competenties en vaardigheden biedt het Fibonacci platform een intrinsiek betere oplossing dan het simpelweg weglakken van persoonsgegevens in een CV. Zo beschik je objectief en gevalideerd over kandidaten waar je mee in gesprek wilt komen. De juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. Realtime gevonden. Dat is winst voor werkgevers in een tijd dat de schaarste aan talent groter en groter wordt.

Perspectief op de beste baan

Mee groeien is denken in kansen en in mogelijkheden. De juiste persoon op de juiste plek zijn. Altijd. Wordt beoordeeld op je expertise en inhoud en zet juist die in om de baan te vinden die bij jou past. Laat je expertise dus zien.

Schrijf je in

Op weg naar nieuwe groei

Een samenleving die mensen en organisaties in staat stelt om te floreren brengt vitaliteit, ontwikkeling en nieuwe economische groei. Daarbij spelen transformatie en aanpassingsvermogen een vitale rol voor veel organisaties. Voor het realiseren van kwalitatieve instroom geldt eveneens dat het loslaten van verouderde denkbeelden nodig is om verder te komen.

Fibonacci biedt perspectief op nieuwe groei.