menu_pijltje

Ontdek

Krijg volledig inzicht in de skills van alle medewerkers

Fibonacci jobs - Expertise Meting

Expertise Meting

Ontdek

Een Expertise Meting levert waardevolle inzichten op. Bijna elke organisatie beschouwt zijn medewerkers als zijn grootste kapitaal.
Maar hoe groot dat kapitaal werkelijk is kan door de organisatie vaak niet in een waarde uitgedrukt worden. Zonde!
En of dat kapitaal ten volle wordt benut meet niemand en weet dus vaak ook (bijna) niemand. Zonde!
Hoe kun je als organisatie wel te weten komen hoe je Human Capital is opgebouwd?
Begin eens met een Expertise Meting.
Niet zo’n jaarlijkse plichtmatige “vlootschouw” met Excel lijstjes die meteen na voltooiing in een la belanden. Liever een online, realtime Expertise Meting, direct gerelateerd aan de te vervullen arbeid. Nu en in de toekomst.

Medewerkers

Medewerkers hebben skills. Sommige kun je dagelijks zien, sommige zullen een verrassing zijn, bijvoorbeeld omdat ze nauwelijks aangeroepen worden tijdens het werk.
Zet de organisatie mensen naar hun volle potentieel in? En laten mensen hun volle potentieel wel aan de organisatie zien?
Geef als organisatie je mensen de mogelijkheid om hun skills te etaleren. Niet aan de hele wereld, maar aan de hele organisatie. Maar wel in een veilige, afgeschermde omgeving natuurlijk. Mensen zullen niet alleen zichzelf verbazen, maar zichzelf ook kunnen ontwikkelen, want ze zien precies op welke vlakken zij zich kunnen verbeteren.
Hun gegevens zijn natuurlijk veilig opgeborgen in hun eigen online competentiekluis.

Functies

Functies vragen skills. Heb je inzicht in de functies en daarmee in gevraagde skills binnen de organisatie? Blijven die altijd hetzelfde en zijn ze gelijk aan toen ze jaren geleden in een functiehuis werden gegoten? Vast niet.
Verandert de organisatie, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering? Veranderen de medewerkers dan wel mee? Passen ze (nog steeds) goed op hun functies? Kunnen ze meer, of hebben ze training nodig? Is de organisatie in staat om dit proces hand in hand te laten lopen?
Begin dan eens met een nulmeting in de vorm van een Expertise Meting.

Expertise meting; hoe?

Door binnen de organisatie continu alle mensen te matchen op alle functies ontstaat een een continu inzicht in expertise.
Gebruik van raamwerken biedt de mogelijkheid om huidige en toekomstige functiepopulaties te gebruiken. Daarop kun je alle medewerkers plotten. Altijd.
Tevens kunnen mensen continu op branche raamwerken of bijvoorbeeld op het e-CF worden gematcht.
Zo ontstaat realtime en dynamisch inzicht in de optimale inzet van mensen.
Maar ook optimaal inzicht in hoe mensen ontwikkeld kunnen of moeten worden om optimaal mee te kunnen blijven doen in de organisatie. Zij kunnen zich ontwikkelen, ook richting vervolgstappen in hun carrière.
We meten individuele skills van mensen en projecteren die op alle functies. Verborgen talenten, onvoorziene matches en mogelijkheden openbaren zich, voor mens en organisatie.

Expertise Meting: waarom?

De Expertise Meting geeft volledig inzicht in aanwezige competenties, vaardigheden en kennis van medewerkers.
Het Expertise Review model biedt een dashboard met rapportage van individuele en collectieve skillsets en relateert deze aan alle functies en rollen in de organisatie. Aan huidige rollen, maar ook aan toekomstige. In het laatste geval ontstaat perfect inzicht dat kan dienen voor transities, human development trajecten en voor strategische personeelsplanning.
Door de populatie medewerkers te matchen op de rollen ontstaat een zuiver beeld van de aanwezige expertise, maar ook van de ontbrekende. Zo ontstaat de basis voor gerichte educatie, bij voorkeur modulair ingevuld ter voorkoming van onnodige aandacht voor voldoende aanwezige expertise.
Het biedt onderbouwing om mensen te kunnen laten doorgroeien, ze op te leiden, maar ook om nieuw talent aan te trekken dat specifiek geworven kan worden op expertise die tot dusver onvoldoende aanwezig is.

Human development

Cruciaal voor een organisatie! Daarom wordt veel tijd en geld besteed aan coaching en opleiding van mensen.
Gelukkig zijn er ook veel tools en diensten beschikbaar om status en voortgang te meten, maar hoe mooi zou het zijn om die beide direct en realtime te kunnen koppelen aan rollen en aan organisatiestrategie.
Door die strategie en doelen te vertalen in (toekomstige) functieprofielen?
Met de Fibonacci Expertise Meting heb je continu inzicht in de skills van de mensen in relatie tot de functies binnen de organsatie; real time.
Het was nog nooit zo eenvoudig om na een gedegen nulmeting mensen te helpen ontwikkelen in volledige overeenstemming met de richting waarheen de organisatie beweegt.

Transitie en Transformatie

Een (digitale) transformatie of transitie is met name complex omdat mensen mee moeten transformeren. In ieder geval moet hun expertise in de pas blijven lopen met de technologie of met welke andere verandering dan ook. Het Fibonacci Expertise Review model stelt perfect in staat om transformaties op het personele vlak te begeleiden en uit te voeren. Bepaal de huidige Company Human Value en definieer de rollen van de toekomst, met de specifieke niveau’s van competenties, vaardigheden en kennis die daarvoor gelden. En match! Het realtime dashboard in de Expertise Meting module laat zien hoe de bestaande skillsets zich verhouden tot de toekomstig benodigde, en het realtime Deltarapport laat u direct zien wat de personele consequenties zijn in termen van educatie benodigdheden, recruitment en wellicht outplacement.