menu_pijltje

Human Value

Inzicht en waarde

Fibonacci jobs - Human Value

Human Value

Human Value

Onder Human Value (HV) verstaan wij de volledige set en het niveau van persoonlijke, inhoudelijke kwaliteiten van de individuele mens. Deze Human Value is de toolbox van de mens om zijn professionele doelen en ambities te bereiken. Het is de totale skillset waaronder competenties, vaardigheden, kennis en ervaring; eigenlijk dus de totale encyclopedie van de individuele mens.
Human Value wijzigt in principe per dag omdat we elke dag leren en ontwikkelen. Door ervaring en educatie middels validatie in de Human Value encyclopedie te verwerken stijgt de Human Value met het toenemen van kennis en/of ervaring.
Realtime bijhouden geeft inzicht, en realtime matching geeft perspectief.

Fibonacci biedt dat realtime inzicht in ieders Human Value door in ieders profiel alle elementen van Human Value te registreren en inzichtelijk te maken. Vervolgens wordt de Human Value gematcht op de kenmerken van rollen en vacatures.

Validatie en educatie

Validatie van competenties, soft- en hard skills, opleiding, werkervaring en ambitie kunnen worden toegevoegd door allerlei (externe) toetsen, assessments en examens aan te sluiten. (Modulair) onderwijs kan de lacunes opvullen en niveaus verhogen, en zo kan Human Value het uitgangspunt vormen voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.

Matching

Human Value is daarmee de waarde van het profiel van de mens. Deze waarde stijgt door verhogen van niveau’s middels ervaring en educatie. Matching op rollen en vacatures zorgt voor de link met arbeid, waardoor mens en arbeid aan elkaar verbonden worden en waardoor zowel vanuit het perspectief van mens als van werkgever, de juiste persoon op de juiste plek kan worden ingezet.

Company Human Value

Company Human Value is de som van alle individuele Human Values van een bepaalde groep medewerkers in een organisatie.
Hiermee wordt inzichtelijk hoe skillsets van teams, afdelingen of hele organisaties zijn opgebouwd. Zichtbaar wordt welke competenties, vaardigheden en welke kennis aanwezig zijn, maar ook welke niet of niet op voldoende niveau beschikbaar zijn.

Wanneer deze Company Human Value wordt geprojecteerd op de rollen ontstaat een prachtig beeld van beschikbare skills ten opzichte van de benodigde, en wel op het niveau van betreffend team, afdeling of organisatie. Waar liggen ontwikkel behoeften, waar kunnen mensen het beste worden ingezet, en is het mogelijk om projecten te staffen met eigen mensen, of is externe hulp nodig?
De Fibonacci Expertise Meting is de module die dit inzicht geeft.