menu_pijltje

Fibonacci Privacy

Onze privacy policy

Fibonacci jobs - Privacy Policy

Inleiding

Fibonacci neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Vanzelfsprekend doen wij dat allemaal in overeenstemming met de AVG. In deze Privacy Policy leggen wij je uit hoe wij willen omgaan met ieders gegevens.

Waarom hebben we persoonsgegevens nodig?

Met ons platform maken wij het mogelijk om mensen op inhoudelijke gronden te matchen met arbeid en educatie. Persoonlijke kenmerken zijn daarbij niet relevant, juist niet zelfs. Wij willen stimuleren dat mensen gezien en gevonden worden om wat ze kunnen en kennen, en niet om hoe ze eruit zien of welke voorkeuren ze hebben.

Maar wij hebben voor onze dienstverlening, en om iedereen optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, ook wel persoonsgegevens nodig. Daarom komen we er niet omheen om algemenere persoonsgegevens aan onze gebruikers te vragen. Wanneer we namelijk een match faciliteren en partijen daarom met elkaar in contact willen komen, moeten wij de gegevens die daarvoor nodig zijn (contactgegevens) natuurlijk over en weer kunnen verstrekken. “By design” hebben we ervoor gezorgd dat een dergelijke gegevens uitwisseling slechts gebeurt na expliciete toestemming van beide partijen. Die toestemming verleen je door je interesse in de rol of vacature, dan wel als werkgever in een kandidaat, te kennen te geven. Je kunt matches accepteren of weigeren.

Gevoelige persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen we ook gevoelige of specifieke persoonsgegevens of persoonskenmerken aan je vragen. Dat doen we hetzij omdat voor sommige rollen specifieke kenmerken van belang zijn, hetzij om mensen in specifieke doelgroepen beter te kunnen helpen. Dat laatste kan soms alleen indien we die kenmerken kennen. Deze gegevens zijn echter nooit verplicht om in te vullen maar bepalen wel eventueel de functionaliteit.

Hoe gebruikt Fibonacci jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens om een zo goed mogelijk profiel van jou op te stellen, waarmee we je zo goed mogelijk kunnen matchen op arbeid en educatie. Hiervoor zijn inhoudelijke gegevens van belang. Persoonsgegevens niet, tenzij specifiek van belang, bijvoorbeeld in geval van participatiebanen. Je contactgegevens worden gebruikt om je in contact te brengen met degene met wie jij aangeeft in contact gebracht te willen worden, of voor communicatie met ons.

Hoe verkrijgt Fibonacci jouw persoonsgegevens?

Fibonacci heeft gegevens over jou in bezit, zodra en omdat jij die gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Dat doe je door invoer in je profiel. Andere gegevens kan Fibonacci met jouw toestemming ook verkrijgen van derden. Denk hierbij aan validatie gegevens die wij verwerken in jouw profiel om nog beter te kunnen matchen. Ook daarvoor geef je toestemming.

Hoe slaat Fibonacci jouw persoonsgegevens op en hoe beveiligt zij deze?

We gebruiken gerenommeerde cloud hosting providers voor de opslag van onze data. Zij zorgen dagelijks voor de meest up to date beveiliging van hun servers. Wij zorgen ervoor dat data van onze nederlandse en europese gebruikers op servers binnen de EU worden opgeslagen.

Vanzelfsprekend hebben wij zelf ook goede en up to date beveiligingsmaatregelen genomen en laten we met regelmaat tests uitvoeren op onze beveiliging. De technologie van dit moment biedt heel veel mogelijkheden om gegevens veilig en versleuteld op te slaan en te verwerken, maar een absolute garantie dat gegevens via internetgebruik niet kunnen lekken is niet te geven. Let er ook op dat je zelf goede maatregelen neemt, zoals goede passwords, goed gebruik van inloggegevens, versleutelde verbindingen, recente beveiligingscertificaten et cetera. Wij bieden in ieder geval meervoudige beveiliging (MFA) voor het krijgen van toegang tot je profiel, en we raden je ten zeerste aan deze functionaliteit te gebruiken.

Hoe kun je zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd?

Als je gegevens wilt verwijderen of zelfs je hele profiel en account bij ons wilt opzeggen en verwijderen vinden wij dat natuurlijk erg jammer. Maar dat begrijpen we volkomen.

Als je je account opzegt verwijderen we jouw persoonsgegevens permanent. Logisch, het zijn jouw gegevens. Dit verwijderen is een onomkeerbaar proces, dus realiseer je dat wel goed van tevoren.

Gegevens over matches uit het verleden blijven geanonimiseerd en gepseudonimiseerd achter, en kunnen nooit meer aan jou gerelateerd worden. Wij zijn wel verplicht sommige gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op wettelijke gronden, zoals de onderbouwing van onze financiële administratie.

Privacy Statement

We hebben nog wat formele zaken omtrent Privacy beschreven in ons Privacy Statement, na te lezen op www.fibonacci.jobs/privacy-statement. Je kunt dat daar ook downloaden.

Kan onze Privacy Policy worden gewijzigd?

In principe kunnen we deze Policy wijzigen, maar de aard en missie van ons bedrijf zal niet veranderen, en daarmee ook de Policy op hoofdlijnen niet. Datzelfde geldt voor ons Privacy Statement.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over privacy en de wijze waarop Fibonacci je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fibonacci.jobs. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fibonacci jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@fibonacci.jobs. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.