menu_pijltje

Propositie

Provinding perspective

Fibonacci jobs - Wat we doen

Wat we doen

Matchen van mens, arbeid en educatie

Fibonacci’s platform legt de verbinding tussen de talentvolle mens, en werk- & opdrachtgevers, recruiters, Rijks- en lokale overheden, onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties. Matching vindt plaats op individueel competentie- vaardigheid of kennisniveau, waardoor op datzelfde niveau heel gerichte educatie kan worden toegepast. Ieder mens is talentvol en ontwikkelbaar, mits ingezet voor het verrichten van de juiste arbeid, op het juiste moment en in de juiste situatie.

Anonimiteit dus alleen maar inhoud

De werking van Fibonacci Jobs is volledige anoniem tot de laatste stap en respecteert daardoor de privacy van de kandidaat tot aan het moment dat deze zelf toestemt in vrijgave van zijn gegevens. Slechts met toestemming van kandidaat en slechts bij getoonde interesse door de werkgever worden contactgegevens en kenmerken uitgewisseld voor het kunnen komen tot een persoonlijke kennismaking. Anoniem solliciteren, zonder krassen in een CV.
Maar voornamelijk inhoudelijke matching, zonder dat persoonskenmerken daarbij enige rol spelen.

Validatie van inhoudelijke kenmerken

Een belangrijk onderdeel van de functie en werking van Fibonacci is het valideren van de inhoudelijke kenmerken van kandidaten. Daartoe geaccrediteerde en geautoriseerde partijen kunnen die validaties leveren, die kandidaten en opdrachtgevers zelf kunnen kiezen. Opdrachtgevers kunnen dus gewoon aangesloten blijven bij hun leveranciers ervan, maar kunnen er met Fibonacci voor zorgen dat die gegevens en uitkomsten altijd en realtime in relatie blijven staan met hun mensen en met de uit te voeren arbeid. Van statische data naar dynamische informatie.

Verrijken van inhoudelijke kenmerken en de stap naar Life Long Learning

Het verrijken van de persoonlijke kenmerken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld middels EVC’s, testen, examens, assessments en evaluaties kunnen validaties en educatie worden geïnitieerd en vastgelegd in het platform. Op basis van de persoonlijke kenmerken van een potentiële kandidaat kan er proactief worden aangegeven welke validatie of educatie interessant is om (nog) beter in aanmerking te komen voor jobs, vacatures of projectopdrachten.

Op zoek naar expertise, standaardisatie middels frameworks

Fibonacci’s matching werkt op nationaal en internationaal niveau. Mede dankzij de intensieve samenwerking binnen de diverse sectoren door branche-organisaties, werk- & opdrachtgevers, overheden, onderwijsinstellingen en beroeps- en belangenverenigingen kan er rechtstreeks gebruik gemaakt worden van de verschillende branche-gerichte functiehuizen en/of frameworks.
Fibonacci werkt volstrekt branche-onafhankelijk. Door gebruikmaking van frameworks kunnen eenvoudig branches of organisaties worden gefaciliteerd.
De keuze en mogelijkheid om dynamische profielen te genereren ligt voor de hand.

Standaardisatie van Expertise

Inzet van experts in verschillende vakgebieden kan ook over de landsgrenzen heen, gestandaardiseerd, plaatsvinden. Het principe van Fibonacci is gebaseerd op intelligente frameworks met vastgestelde definities voor functies, rollen, en taken. Het biedt de mogelijkheden om inhoudelijke kenmerken professioneel te valideren en certificeren bij daartoe geaccrediteerde organisaties. Het European Competence Framework (eCF) is een goed voorbeeld van een Europese standaardisatie, in dit geval voor ICT-functies.